Пәндік кітапханашылар

Пәндік кітапханашы – барлық кітапхана қызметтері бойынша кітапхана мен институттар арасында байланысты жүзеге асыратын пәндік сала сарапшысы.
Пәндік кітапханашылар өз мамандығы бойынша кітапхана қорын қолдауға және дамытуға, институттардың нақты БББ байланыс орнатуға жауапты.

Мақсаттары: Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің профессорлық-оқытушылық құрамының оқу және ғылыми-зерттеу қызметін ақпараттық қамтамасыз ету, жарияланымдық белсенділігін арттыруға және кітапхана ресурстары мен қызметтерін алға жылжытуға ықпал ету.

Пәндік кітапханашылардың функционалдық міндеттері: оқу